Anne Houk de Jong

Eigenhandig
Keramische objecten (handgevormd, gedraaid)
Werk in opdracht
Experimenten met keramische vormen en materialen

Overdracht van het ambacht
Cursussen en workshops

Keramisch erfgoed
Anne Houk is kunsthistoricus en doet onderzoek naar Nederlands keramisch erfgoed, van 1850 tot heden ten behoeve van projecten, publicaties en exposities:
Bert Nienhuis. Monografie en tentoonstelling (2021)
– Van Bauhaus tot Pondfarm – Marguerite Friedlaender (1896-1985), Vormen uit Vuur (2019)
Een Siernijveraar wordt kunstpottenbakker: Bert Nienhuis in Hagen 1911-1917
(2015)
Verzamelde Vrienden. Jubileumuitgave Vrienden van het Princessehof (november 2014)